MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY

ROSYJSKIE PROTESTY ANTYWOJENNE: GDZIE, JAK I KIEDY
Cotygodniowy przegląd protestów przeciwko wojennej agresji Rosji w Ukrainie. Takie protesty, chociaż niespektakularne i pojedyncze, wybuchają spontanicznie w różnych miejscach Rosji, od Kamczatki do Kaliningradu, mimo daremnych prób stłumienia ich przez władze. Ludzi się chwyta na ulicy, grożą im wyroki za „dyskredytację armii rosyjskiej”, są zwalniani z pracy, otrzymują grzywny, są ofiarami donosów i zastraszania. Trafiają do aresztu za pacyfę na plecaku, czapkę i szalik w kolorach flagi ukraińskiej, tulipany pod pomnikiem Łesi Ukrainki, komentarz na facebooku, plakat „Nie dla wojny” albo „Jestem za pokojem”. A mimo to kwiaty z tabliczkami upamiętniającymi ofiary agresji rosyjskiej w Ukrainie codziennie „rozkwitają” na rosyjskich ulicach i tu i ówdzie widzi się protestujących.