MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY
Oświadczenie Międzynarodowej Asocjacji Memoriał w sprawie skazania Michaiła Krigera
17 maja 2023 roku Drugi Zachodni Wojskowy Sąd Okręgowy w Moskwie skazał 63-letniego działacza społecznego, członka „Memoriału” Obwodu Moskiewskiego i ruchu „Solidarność”, Michaiła Krigera na 7 lat kolonii karnej. Został on aresztowany jeszcze w listopadzie ubiegłego roku za wpis na facebooku. Zarzuca mu się „usprawiedliwianie terroryzmu” i „podżeganie do nienawiści z groźbą użycia przemocy”.

Michaił Kriger aktywnie działał w ruchu na rzecz demokracji i obrony praw człowieka od końca lat 80., uczestniczył w kampaniach wsparcia dla więźniów politycznych, wielokrotnie był szykanowany administracyjnie za udział w wiecach i protestach. W ostatnim czasie konsekwentnie i otwarcie wyrażał swój sprzeciw wobec wojny. Jego metody manifestowania i obrony poglądów zawsze miały wyłącznie pokojowy charakter.

„Uważam tę wojnę za taki rzadki rodzaj konfliktu, w którym racja w stu procentach leży po jednej stronie. I jest to strona ukraińska” – powiedział Kriger na rozprawie.

Memoriał uznaje aktywistę za więźnia politycznego.

Jesteśmy przekonani, że wyrok dla Michaiła Krigera jest aktem odwetu za publicznie prezentowaną przez niego postawę, a równocześnie – próbą zastraszenia i uciszenia wszystkich, którzy ośmielają się zajmować antywojenne stanowisko, którzy nie boją się krytykowania władzy i swobodnego głoszenia swych poglądów; których krzyk protestu może być słyszalny.

Wyrażamy nasze wsparcie i solidarność z Michaiłem. Żądamy wolności dla Michaiła Krigera i wszystkich więźniów politycznych!