MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY

Ziama Piwowarow (1910 - 1937)

Dziś opowiadamy o Ziamie Piwowarowie – jednym z przedstawicieli białoruskiej i żydowskiej poezji modernistycznej. Ziama Piwowarow został zabity przez władzę radziecką z powodu swojego pochodzenia i języka swych wierszy. Archiwum poety nie zachowało się. Zostały tylko wspomnienia jego kolegi z roku Stanisława Szuszkiewicza i siostry Lizy. Ziamę Piwowarowa aresztowano 12 listopada 1936 roku. Do dzisiaj nie wiemy, kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach zginął.

Ziama Piwowarow siedzi w środku, 1929 rok.

Zalman Piwowarow

Przełożył Bohdan Zadura


Z motywów żydowskich

(List do Ameryki)


Majn frajnt, chcę porozmawiać z tobą,

Ty wiesz, jak w sercu pluszcze mgła

Niech będzie w sercu spokój znowu

Dzikie melodie niezbyt lubię.

Majn frajnt,chcę porozmawiać z tobą.


Szolem alejchem! U nas teraz wiosna,

Policzki każdy ma różowe.

Przyszła, ta przyszła, którąm wołał,

Przyszła, by kwiatki tu rozsypać.

Szolem alejchem! U nas teraz wiosna.


Niech ktoś spróbuje zabrać duszy mgnienie!

Nie będzie więc w rozpaczy dzikiej wspomnień.

Lepiej sam rzucę już czas na kolana!

Kocham swój kraj, na co mi ta Kanada.

Niech ktoś spróbuje zabrać duszy mgnienie!


Szolem alejchem! U was śmierć i zimno,

U nas wiosenne płoną ognie.

Stoi jak jakiś olbrzym, jak wielkolud

Moja Białoruś, moje Jeruzalem.

Szolem alejchem! U was śmierć i zimno.


Bywaj, bywaj! U nas teraz wiosna.

Każdy policzki ma różowe.

Ona przyszła, by kwiatki rosypać

W dolinie duszy deszczem i ulewą.

Bywaj, bywaj! U nas teraz wiosna.


[1928]


Ziama (Zalman Ruwimowicz) Piwowarow (1910-1937) urodził się 5 czerwca w miasteczku Kościukowicze w powiecie klimowickim w Guberni Mohylewskiej (obecnie Kościukowicze – miasto w Obwodzie Mohylewskim w Białorusi).

Ojciec Ziamy, Ruwim, wytwórca czapek, był czerwonoarmistą. Matka, Bela, po śmierci ich ojca na froncie w 1918 roku, wysłała dzieci na wychowanie do dziadka w Czerykowie. Dla Ziamy i jego siostry Lizy, dziadek Zalman wynajął nauczyciela-talmudystę. Ziama Piwowarow zaczął drukować swoje wiersze jeszcze podczas nauki w szkole. Pierwsza publikacja miała miejsce w mińskiej gazecie „Białoruski pionier”. Na początku Ziama sam podpisywał swoje wiersze pseudonimem „Pionier Piwowarow”.

W 1927 roku, po ukończeniu siedmioletniej szkoły w Czerykowie, Piwowarow zaczął naukę w Mścisławskim Technikum Pedagogicznym. Przy technikum działał Mścisławskie Studio Literatury – Orszański Oddział „Maładniaka” – najbardziej wpływowego białoruskiego stowarzyszenia literackiego w tamtym czasie. W Mścisławie wszedł w środowisko literackie, które wpłynęło na dalszy rozwój jego poetyki. Od 1928 roku w jego wierszach jest mniej estetyki industrialnej, równocześnie pojawia się więcej nawiązań do tematyki żydowskiej.

W 1929 roku poeta przeprowadził się do Leningradu, gdzie zaczął aktywnie publikować i przekładać swoje utwory na język rosyjski. W Leningradzie Piwowarow zatrudnił się jako palacz w elektrowni, jednak do powrotu do działalności literackiej przekonał go poeta Nikołaj Asiejew, który wysłał list polecający do Platona Gołowacza – zastępcy ludowego komisarza oświaty Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W 1931 roku Ziama Piwowarow wstąpił na Wydział Literacki Wyższego Białoruskiego Instytutu Pedagogicznego. Jego kolegami z roku okazali się inni poeci, którzy później zostali rozstrzelani nocą z 29 na 30 października 1937 roku: Jurka Liawonny, Walerij Marakow, Siergiej Murzo. W 1932 roku ich grupa studencka przygotowywała wspólny tomik poezji „Polecenie na jutro”, którego w końcu nie udało się opublikować.

W 1934 roku Ziama Piwowarow wydał jedyną za życia książkę „Liryka dwóch narodzin”, wciąż jeszcze pełną rewolucyjnego patosu. Także w tym roku Piwowarow zaczął pracę w dziale literackim gazety „Czerwona zmiana”. Piwowarow tłumaczył z języka jidysz (Z. Akselrod, M. Jurin), rosyjskiego (A. Puszkin), francuskiego (D. Defoe) i baszkirskiego (D. Jułtyj). W 1937 roku, już po aresztowaniu pisarza, zostało wydane jego tłumaczenie „Rubinsona Crusoe”, w którym nazwiska tłumacza nie wymieniono.

12 listopada 1936 roku Piwowarow został aresztowany. W tym czasie jego żona Lilia (przed ślubem Piersina) była w czwartym miesiącu ciąży. Zostanie aresztowana jako „żona wroga ludu” i zesłana do Kazachstanu. Ziama Piwowarow został pośmiertnie zrehabilitowany przez Kolegium Sądu Najwyższego ZSRR 8 marca 1958 roku. Dokładnych okoliczności śmierci jego krewni jednak nie poznali. Powiedziano im, że umarł w „miejscach osadzenia 14 kwietnia 1938”.

tłum. Michał Gutkowski