MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY

Michaś Czarot (1896 - 1937)

"Pojawił się Czarot, a za nim siedmiuset". Dziś piszemy o Michasiu Czarocie - białoruskim poecie, autorze najsłynniejszej „ludowej” pieśni Białorusinów – „Kupalinka”.
Michaś Czarot

Michaś Czarot (Michaś Kudelka)

Przełożył Bohdan Zadura


Buntownik


Hałaśliwą trzciną, zbuntowanym buntownikiem jestem.

Budzę bagno, hałasując i szumiąc.

W wodzie żyję i obmywam się chmur deszczem,

Lecz nie pozwolę zamilknąć moim strunom.


Podniosę ducha, obudzę ze snu ludzi -

Prorokuję im chwałę i przyszłość szczęśliwą...

Ja, zbuntowany buntownik, wiosnę życia budzę,

Do wolnej i twórczej pracy wzywam.


Jeśli mnie nie usłyszą, będę krzyczeć głośniej,

Dobędę najgłośniejszy akord pieśni nowej...

I aby zmyć brud z ziemi, wodą tą potrząsnę,

Która deszczu tutaj wlała się ołowiem.


Czemuż wy, lirnicy, co budziliście dawno

Ludzi, nie chcecie słuchać pieśni trzciny?

Nasze pieśni to krzyk nasz – nasz kraj to bagno

i jedność z sobą stanowimy.


W słonecznej wiosny musującym kubku

Dlaczego niebo od chmur pociemniało,

Dlaczego spłonął błękit księżycowy i

Czemu, kochana, na gitarze lodowej

Ty te słoneczne opłakujesz dni?


Przecież olbrzymia sokora szumi ciągle jeszcze,

Szept dojrzałych kłosów na polu wciąż gości...

Będę pieśń swoją śpiewał - buntownikiem jestem!

I swój naród będę wzywał do Wolności.[1922]Michaś Czarot (Michaił Siemionowicz Kudzielka) (1896-1937) – białoruski poeta, dramaturg, prozaik, redaktor, działacz społeczny. Autor najsłynniejszej „ludowej” pieśni Białorusinów – „Kupalinka”.

Urodził się w Rudiensku (Gubernia mińska) w rodzinie chłopów małorolnych. W 1917 roku ukończył Mołodecznieńskie Seminarium Nauczycielskie, gdzie zaczął pisać wiersze, które jednak się nie zachowały. Po ukończeniu nauki Michaś od razu został zmobilizowany do wojska, trafił do miasta Kuznieck w obwodzie Saratowskim. Tam zapoznał się z ideami rewolucyjnymi i razem z innymi oficerami próbował stworzyć kółko białoruskie.

W 1918 roku powrócił do Mińska, pracował w szkole jako nauczyciel, równocześnie studiował na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym.

W 1921 roku Michaś zaczyna publikować pod pseudonimem Czarot. Na te lata przypada ożywienie w literaturze białoruskiej, wywołane napływem wiejskiej młodzieży do miast. Michaś staje się jednym z liderów ruchu literackiego w Białorusi; utrwala się powiedzenie „pojawił się Czarot, a za nim siedmiuset”. Mniej więcej taką liczbę piszącej młodzieży zgromadziło wokół siebie pierwsze w Białorusi stowarzyszenie literackie „Maładniak” (1923 rok), inicjatorem powstania którego oraz przewodniczącym był Czarot.

Początkowy etap twórczości charakteryzuje się ludowo-patriotycznymi motywami. We wczesnych utworach poeta uważał, że u podstaw duchowego i historycznego odrodzenia narodu powinna leżeć samoświadomość narodowa. W tym czasie powstają wiersze „Pod krzyżem”, „Dzwon”, „Pieśń Białorusina”.

Po 1921 roku tony ludowo-patriotyczne ustępują miejsca rewolucyjno-proletariackim, a w twórczości dominuje motyw przeciwstawienia wcześniejszego ubogiego życia z nowym i radosnym, które nastąpiło wraz ze zwycięstwem rewolucji. Z tym czasem łączą się tomiki wierszy „Wichura” (1922), „Wiersze wybrane” (1925), „Spacer słoneczny” (1929), poematy „Bosi pośród ognia” (1922), „Czerwonoskrzydły wieszcz” (1923), „Maryna” (1926).

Osobnym elementem prozy Czarota była powieść „Świniopas” (1923-1924). Na jej podstawie w 1926 roku został nakręcony pierwszy białoruski film fabularny „Leśna historia” (reż. Jurij Taricz).

Michaś, jak i liczni mu współcześni, z nadzieją przyjął rewolucję. Wierzył, że droga zgodna z linią partii może być drogą do wytworzenia białoruskiej polityki narodowej, co w czasach carskiego reżimu było niemożliwe. Z tym też związana jest jego praca redaktora gazety „Sawieckaja Biełaruś” (1925-1929) i członkostwo w Centralnym Komitecie Wykonawczym BSRR (1924-1931).

Po pierwszej czystce inteligencji (1929-1930) Czarota pozbawiono stanowiska redaktora „Sawieckiej Biełarusi”, a sam pisarz stracił zainteresowanie działalnością literacką; zaczął też mocno pić. Wierszem „Surowy wyrok podpisuję jako pierwszy” dołączył do publicznego potępienia represjonowanych pisarzy białoruskich. Krytycy literaccy uważają ten utwór za napisany na zamówienie.

24 stycznia 1937 roku w Mińsku Czarot został aresztowany. Osądzono go przez pozasądowy organ NKWD 28 października 1937 roku jako uczestnika „kontrrewolucyjnej organizacji socjaldemokratycznej”. Michaś Czarot został skazany na śmierć z konfiskatą mienia. Rozstrzelany nocą z 29 na 30 października 1937 roku. Radzieckie źródła wskazują jako datę śmierci 14 grudnia 1938 roku, nie wspominając o rozstrzelaniu.

Swój ostatni napisany w życiu wiersz „Przysięga” Michaś Czarot, według współosadzonego Mykoły Chwedorowicza, wydrapał na twardej ścianie pojedynczej celi mińskiego więzienia NKWD.tłum. Michał Gutkowski