MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY
Wolność dla Olega Orłowa!

27 lutego 2024 roku rosyjski sąd wydał niesprawiedliwy i absurdalny wyrok jednemu z założycieli Stowarzyszenia „Memoriał” i obrońcy praw człowieka Olegowi Orłowowi. Już w sali sądowej założono mu kajdanki, skąd wysłano go na 2,5 roku do kolonii karnej. Oleg Orłow został skazany za wypowiedziane przez niego sprawiedliwe słowa na temat reżimu Putina, za to, że nazwał rzeczy po imieniu. Całe to postępowanie było groteską przypominającą „Proces” Kafki, zresztą tę właśnie książkę Oleg czytał podczas rozpraw sądowych. W białoruskim więzieniu od kilku lat siedzi laureat Nagrody Nobla Pokojowej Aleś Bialacki. Teraz do rosyjskiego więzienia trafił jeden z liderów Międzynarodowego Memoriału, również uhonorowany Nagrodą Nobla.

My, członkowie organizacji Memoriał w różnych krajach, wyrażamy sprzeciw wobec tego wyroku. I wzywamy wszystkich do solidarności i wsparcia dla Olega Orłowa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie „Memoriał” zostało założone w maju 2023 roku w Genewie, w jego skład wchodzi 15 organizacji założycielskich z Belgii, Izraela, Włoch, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, Francji i Czech. Oleg Orłow jest członkiem zarządu Stowarzyszenia.


Międzynarodowa Asocjacja Memoriał