MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY
Rejestr tzw. „zagranicznych agentów” musi zostać zlikwidowany! Oświadczenie Rady Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał
2 lutego 2024 roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało do rejestru tzw. „zagranicznych agentów” naszych kolegów: Olega Orłowa, Michaiła Czimarowa, Nikitę Sokołowa oraz Siergieja Stepanowa.

Oleg Orłow jest współprzewodniczącym Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Michaił Czimarow — przewodniczący nowogrodzkiego Memoriału, Nikita Sokołow — historyk, wieloletni działacz Memoriału, zaś Siergiej Stepanow — aktywista tambowskiego Memoriału.

Istnienie rejestru „agentów zagranicznych” jest niezgodne z prawem oraz prowadzi do nadużyć. Wpisanie kogokolwiek do takiego rejestru jest aktem poniżenia i narusza podstawowe prawa człowieka, zapisane w Konstytucji. Przypadek Olega Orłowa jest wyjątkowy. Łatka „agenta zagranicznego” w tym przypadku ma na celu wywarcie presji, sugeruje groźbę kolejnego procesu pod zarzutem „ponownej dyskredytacji” armii. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości narusza zasadę domniemania niewinności, ponieważ sam fakt wpisania do rejestru „agentów” nie może nie wpłynąć na sędziego, który będzie rozpatrywał sprawę karną. Ministerstwo Sprawiedliwości wprost stwierdza: Orłow został wpisany do rejestru, ponieważ „sprzeciwiał się specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie”.

Olega Orłowa wbrew wszelkim procedurom wpisano do rejestru już teraz, aby zagłuszyć jego głos na zbliżającym się procesie. Podczas pierwszego procesu Orłow i jego obrońca całkowicie udowodnili absurdalność oskarżenia i jego niezgodność z faktami. W odpowiedzi postawiono mu nowy zarzut, w dodatku nazwano go także „agentem zagranicznym”, a każdej jego wypowiedzi, która dotrze do współobywateli, będzie towarzyszyło zastrzeżenie: „Oleg Orłow jest „zagranicznym agentem”.

Rejestr „agentów zagranicznych” powinien zostać zlikwidowany, podobnie jak samo ustawodawstwo dotyczące tzw. „agentów zagranicznych”. Memoriał apeluje o natychmiastowe zaprzestanie niezgodnego z prawem prześladowania Olega Orłowa za jego postawę antywojenną.