MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY
Wolność dla więźniów politycznych w Rosji!
Oświadczenie Międzynarodowej Asocjacji Memoriał
Represje polityczne w Rosji po 24 lutego 2022 roku i rozpoczęciu nowej fazy wojny przeciwko Ukrainie stały się przerażająco cyniczne.

Dziś w Rosji każda próba krytyki władzy, każde wystąpienie przeciwko wojnie i tyranii może stać się powodem represji. Według OVD-Info, Od 24 lutego 2022 r. do 17 grudnia 2023 r. z powodu wyrażanego publicznie sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji zatrzymano 19 847 osób. Liczba więźniów politycznych według Memoriału (projekt „Wsparcie dla więźniów politycznych. Memoriał”) sięga obecnie 631 osób i rośnie niemal codziennie. Władimir Kara-Murza został skazany na 25 lat więzienia, Iwan Safronow na 22 lata, Aleksiej Nawalny – 19. Tak drakońskich wyroków w procesach politycznych nie wydawano w Rosji od czasów stalinowskich.

Od 5 grudnia 2023 r. nie było wiadomości o miejscu pobytu i stanie zdrowia Nawalnego, przez dwa tygodnie nic nie było wiadomo o losie ciężko chorego Aleksieja Gorinowa. Dopiero 25 grudnia adwokatom udało się odnaleźć Nawalnego w kolonii w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, zaś Gorinow przebywa obecnie w szpitalu więziennym. Blokada informacyjna wokół więźniów politycznych była charakterystyczna jeszcze dla radzieckiego systemu represji.

Trwa postępowanie karne wobec naszego kolegi Olega Orłowa, oskarżonego o dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie. Oficjalnie armii użyto „w celu ochrony interesów Federacji Rosyjskiej i jej obywateli oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Orłow twierdzi natomiast, że ​​inwazja Rosji na Ukrainę jest rażąco sprzeczna z tymi interesami i przekreśla międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Prokuratura żąda dla Orłowa trzech lat więzienia. 14 grudnia 2023 roku Sąd Miejski w Moskwie zdecydował o ponownym przekazaniu sprawy do prokuratury w celu ustalenia motywów jego „działalności przestępczej”. Obecnie śledztwo poszukuje dowodów na to, że Orłow protestował przeciwko wojnie z powodów „ideologicznych” i z powodów tzw. "nienawiści politycznej”, co mogłoby stanowić okoliczność obciążającą.

W aresztach śledczych i zakładach karnych przebywa już kilku innych aktywistów Memoriału: Michaił Kriger został aresztowany 3 listopada 2022 r. za „usprawiedliwianie terroryzmu” i skazany na 7 lat więzienia. Bachroma Chamrojewa aresztowano 24 lutego 2022 r. i skazano na 13 lat i 9 miesięcy więzienia za „usprawiedliwianie terroryzmu” i „uczestnictwo w grupie terrorystycznej”. Aleksander Czernyszow został oskarżony o próbę wywozu archiwum Memoriału w Permu za granicę i od sześciu miesięcy przebywa w areszcie śledczym. Jurij Dmitriew, skazany na 15 lat w sfabrykowanej sprawie, znajduje się za kratami od kilku lat. Każda bezstronna osoba, po zapoznaniu się z materiałami tych spraw karnych, wyraźnie dostrzeże ich polityczny charakter i oczywiste fałszerstwa władz.

Reżim rządzący w Rosji poddaje represjom nie tylko działaczy społecznych i politycznych, ale także ludzi kultury. Jednym z uderzających przykładów było wszczęcie 18 grudnia sprawy karnej przeciwko pisarzowi Borysowi Akuninowi (właśc. Grigorij Czchartiszwili) za „usprawiedliwianie terroryzmu” i „umyślne rozpowszechnianie fałszywych informacji o działaniach Sił Zbrojnych Rosji na Ukrainie”. Dramatopisarka Swietłana Petrijczuk i reżyserka Żenia Berkowicz przebywają w areszcie od 4 maja 2023 r. za wystawienie sztuki opowiadającej o tym, jak młode kobiety zostają mimowolnie wciągnięte przez mężów w siatkę terrorystyczną i stają się ofiarami tego zbrodniczego procederu. Obie artystki oskarża się o „publiczne nawoływanie do działalności terrorystycznej”. Artyści, reżyserzy i muzycy, którzy wypowiadali się przeciwko wojnie, są pozbawiani pracy i możliwości występów. Artystka Aleksandra Skoczylenko została skazana na 7 lat więzienia za akcję przeciwko rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Memoriał z rosnącym niepokojem monitoruje przypadki łamania praw człowieka w Rosji oraz w krajach poradzieckich. Wzywamy społeczność międzynarodową, działaczy na rzecz praw człowieka z całego świata oraz ONZ do natychmiastowego żądania uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Rosji, zaprzestania prześladowań za wyrażanie opinii przeciwko wojnie, a nadto do podjęcia wszelkich dostępnych środków prawnych i dyplomatycznych, aby cel ten został jak najszybciej osiągnięty.

Uwolnić rosyjskich więźniów politycznych!


Międzynarodowa Asocjacja Memoriał