MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY

Oświadczenie 30.01.2023

Władze rosyjskie nie ustają w próbach zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego w swoim kraju.

25 stycznia zostało wydane postanowienie sądu o likwidacji Moskiewskiej Grupy Helsińskiej.

27 stycznia niezależny portal internetowy „Meduza” został uznany za "organizację niepożądaną".

23 stycznia Fundacja Sacharowa, założona w Stanach Zjednoczonych przez przyjaciół akademika Andrieja Sacharowa, została uznana za "organizację niepożądaną"; w następnych dniach kontynuowano atak na spuściznę Sacharowa, pozbawiając Centrum Sacharowa w Moskwie pomieszczeń i możliwości pracy.

Staje się oczywiste, że "Rok Sacharowa" w Rosji w 2021 roku, w którym obchodzono jego 100-lecie, był niczym innym jak hipokryzją, próbą zagarnięcia dla własnych celów wielkiego autorytetu moralnego jednej z najważniejszych postaci publicznych XX wieku.

Obecne władze, podobnie jak reżim radziecki, uznają wszelką wolność intelektualną i prawa człowieka w ogólności za wrogie i niebezpieczne. Jednak boją się przyznać to otwarcie. Zamykając niezależne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, zakazując niezależnych publikacji, prześladując za wyrażanie krytycznych opinii – ale chowają się za niewiarygodnymi wymówkami formalnymi.

Władza, która sprzeciwia się społeczeństwu, pozbawia się legitymizacji.

Rząd popierany przez większość wyborców nie boi się pojedynczych pikiet innych form protestu pokojowego.
Rząd pewny poparcia swoich obywateli nie boi się przejrzystości wyborów, nie utrudnia pracy obserwatorom, nie musi wyborów fałszować.

Władza pewna swojej racji nie boi się opinii krytycznych i nie zwalcza ich za pomocą narzędzi policyjnych.
Legalne władze nie boją się społeczeństwa obywatelskiego.

Zarząd Memoriału Międzynarodowego,
zlikwidowanego przez sąd Federacji Rosyjskiej