MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY

72-LETNIA KOBIETA Z WYROKIEM ZA „ROZPRZESTRZENIANIE FAKE NEWSÓW”

Powodem była krytyka wojny w Ukrainie, rozprzestrzenianie „nieprawdziwych” informacji nt. polityki władz, współudział w tworzeniu materiałów innych „zagranicznych agentów” oraz członkostwo w organizacji, uznanej za agenta obcego, tj. Memoriału.


Status „zagranicznego agenta” nakłada na niego szereg obowiązków, m.in. oznaczanie wszystkich swoich treści specjalnym ostrzeżeniem oraz raportowanie swoich działań i finansów do władz.


Oprócz Orłowa za "zagranicznych agentów" uznano Michaiła Czimarowa - przewodniczącego nowogrodzkiego Memoriału, Nikitę Sokołowa - historyka i aktywistę Memoriału oraz Siergieja Stiepanowa - członka tambowskiego Memoriału.