MEMORIAŁ POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY
Aleś Bialacki: Zimny ​​wiatr ze wschodu zderzył się z ciepłem europejskiego odrodzenia. Ale po zimie zawsze przychodzi wiosna.

Fragmenty z wykładu noblowskiego Natalii Pinczuk, żony więzionego przez władze białoruskie opozycjonisty, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” Alesia Bialackiego, wygłoszonego w jego imieniu podczas ceremonii wręczenia pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia w Oslo.

Photo: © Viasna
“Nie da się natychmiast mieć dobrych plonów na pustym polu. Pole trzeba najpierw dobrze nawozić, usuwać kamienie… A to, co po 70 latach rządów na Białorusi zostawiła władza komunistyczna, można nazwać spaloną ziemią. Były takie czasy pod koniec lat 80., kiedy znaliśmy się dosłownie z widzenia. Ale na początku lat 90. były nas tysiące i dziesiątki tysięcy. 9 sierpnia 2020 na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Masowe fałszerstwa zmusiły ludzi do wyjścia na ulice. Dobro i Zło starły się. Zło było dobrze uzbrojone. A ze strony Dobra były tylko pokojowe masowe protesty, niespotykane w kraju, które zgromadziły setki tysięcy ludzi. W odpowiedzi władze w pełni uruchomiły represyjny mechanizm tortur i mordów. (...)
Teraz nieustanna walka pomiędzy dobrem a złem w najczystszej postaci ogarnęła niemal cały region. Zimny ​​wiatr ze wschodu zderzył się z ciepłem europejskiego odrodzenia”.
„Jestem obrońcą praw człowieka i dlatego jestem zwolennikiem pokojowego oporu. Z natury jestem osobą nieagresywną (…). Uznaję jednak, że dobro i prawda muszą umieć się obronić. Staram się zachowywać pokój w duszy, pielęgnuję go jak delikatny kwiat, odpędzam gniew. I modlę się, żeby rzeczywistość nie zmusiła mnie do wykopania dawno zakopanego toporu i bronienia prawdy z jego pomocą. Niech pokój pozostanie w mojej duszy. A 10 grudnia chcę powtórzyć wszystkim: „Nie lękajcie się!” To słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II w latach 80., kiedy przybył do komunistycznej Polski.Niczego więcej wtedy nie powiedział, ale to było wystarczająco dużo. Wierzę, bo wiem, że po zimie zawsze przychodzi wiosna.”

Cytowałam Alesia Bialackiego. I zakończę moje przemówienie krzykiem jego duszy: Wolność dla narodu białoruskiego! Wolność dla “Wiosny”! Жыве Беларусь!”

Pełna wersja wykładu Natalii Pińczuk.

Aleś Bialackii (ur. 1962) - białoruski działacz społeczny i obrońca praw człowieka, założyciel i dyrektor białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Niejednokrotnie był więziony przez białoruskie władze.

14 lipca 2021 roku wraz z 8-ma innymi działaczami praw człowieka (w tym – 6 członków „Wiosny”) został aresztowany za domniemane "organizację działań naruszających porządek publiczny". Już w 2022 roku wobec Bialackiego wystosowano nowe zarzuty "finansowania działań zagrażających porządkowi publicznemu", za co mu grozi od 7 do 12 lat więzienia. Aleś Bialacki wciąż przebywa w więzieniu w oczekiwaniu na proces sądowy.